Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Bračno djevičanstvo ili barokna hagiografija

Pavao Knezović - Izvorni znanstveni članak 

Marital chastity or Baroque hagiography

Sažetak
U hrvatskom latinitetu baroka napisan je veći broj životopisa svetaca, odnosno hagiografija (I. Tomko Mrnavić, P. Ritter Vitezović, N. Ogramić) koje su, osobito glede novosti žanra, veoma slabo istražene. Pošto se stekne uvid u matricu tog žanra na temelju hagiografijâ, Mrnavićeve i Vitezovićeve, može se ogledati Ogramićev tip, koji ima dvije izrazite svrhe, a one su: povijesno-znanstvena – pružiti povijest života dotičnog sveca – i, druga, poučiti, potaknuti, sve u duhu katoličke obnove. Ogramić, pripovijedajući život novog sveca (tj. Sebastijana od Aparicija), koji povezuje Stari svijet (Europu) i Novi svijet (Južnu Ameriku), stvorio je opsežan repertorij kreposti za koje se daje i znanstvena, tj. filozofsko-teološka objašnjenja, a nudi i naputke kako ih se može postići. Upravo tim spajanjem didaktičkog i praktičnog, a sve to ispripovijedano razbarušenim baroknim izrazom, novost je u žanru hagiografije baroka u hrvatskom latinitetu.

Abstract
During the Baroque period of Croatian Latinity a large number of biographies were written, namely hagiographies (I. Tomko Mrnavić, R.Ritter Vitezović, N. Ogramić), which mainly remain unexplored with regard to the novelty of the genre. Having an insight into the genre matrix (“hagiographies” written by Mrnavić and ones written by Vitezović), it can be noticed that Ogramić introduced some novelty to the genre. Ogramić, which is in line with the Catholic Reformation. Narrating the life of new saint Sebastian of Aparicio, who connects the Old (Europe) and the New (South America) World, at the same time Ogramić had created a repertory of virtues that simultaneously represented hagiography and scientific explanation of how to achieve virtues that make somebody saint. In particular by fusing scientific explanation of the role of virtues and flaws on the one hand, and on the other hand showing how to achieve those using the example of Sebastian of Aparicio, Ogramić introduced significant originality into hagiography genre of the Croatian Latinity of the Baroque period, particularly by using typical heavily ornamented Baroque expression in his narration.
The glorification of his “virginity” in his three marriages that he “saved” after he had married three beautiful and young girls, who also were condemned to the life in “virginity”, is a clear example of the abuse of the human being which in the baroque style was considered the great virtue.

Naslov: 3 - Bračno djevičanstvo ili barokna hagiografija.pdf
Veličina: 121.14 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout