Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Čimbenici donošenja odluke birača – primjer izbora za gradonačelnika grada Zagreba 2017.

Predrag Haramija  - Prethodno priopćenje
Andrijana Mušura Gabor

Factors for making a voter’s decision – an example of the election for the Mayor of Zagreb 2017.

Sažetak
U radu se istražuje koliko su čimbenici koji su obično temelj donošenja odluke birača utjecali u slučaju izbora za gradonačelnika grada Zagreba 2017. Spoznaje se da prekratka i nevješto vođena izborna kampanja nije mogla promijeniti već prije formirane preferencije birača, a i uzrok je slabe prepoznatljivosti programa većine kandidata. Preferencije birača formiraju se na temelju osobina kandidata, a rezultat izbora ukazuje da je većini građana iskustvo upravljanja, odnosno dosadašnji rezultati kandidata, bilo znatno važnije od stranačke opredijeljenosti.

Abstract
The paper explores the extent to which factors considered to be the basis for the decision-making of the voters have influenced the election of the mayor of Zagreb 2017. Too short and poorly managed election campaign was not able to change before it formed voter’s preference, and is responsible for weak recognition of the program of most candidates. Voters ‘preferences are formed on the basis of the candidate’s characteristics. Result of the election suggests that for the majority of the citizens’ management experience of the candidates was far more important than party engagement.

Naslov: 10 - Čimbenici donošenja odluke birača – primjer izbora za gradonačelnika grada Zagreba 2017.pdf
Veličina: 165.85 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout