Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Gender Difference in the Linear Relationship among Factors of Drawing-Related Creativity in Second-Grade Primary School Students

Matjaž Duh - Pregledni rad
Andreja Büdefeld

Razlike između spolova u linearnoj povezanosti čimbenika likovnoga razvoja učenika i učenica u drugom razredu osnovne škole

Abstract
Previous scientific studies in primary school students have indicated differences between girls and boys in many aspects of children’s drawings, including factors of creativity. To some extent, these gender differences arise as a consequence of gender specificities in children’s artistic development. However, the effect of gender on creativity remains ill defined. In the present study, we examined gender differences in measures of visual art-related creativity, including progress in creative development and the linear relationship among factors of creativity in 18 second-grade primary school students. Visual art-related creativity was tested twice during the school year using a drawing test. Our results provide new evidence for gender-specific characteristics of processes involved in creativity expressed through drawings in early school-age students.

Sažetak
Prethodna znanstvena istraživanja s učenicima i učenicama osnovnih škola ukazale su na razlike između djevojčica i dječaka u mnogim aspektima dječjeg crteža, uključujući i čimbenike kreativnosti. Donekle ove razlike u spolu nastaju kao posljedica specifičnosti pojedinoga spola u likovnom razvitku djece. Međutim, utjecaj spola na kreativnost nije dostatno određen. U ovoj studiji istražili smo razlike između spolova s obzirom na kreativnosti vezane uz likovnu umjetnost, uključujući i napredak u kreativnom razvitku i provjeravali smo linearne korelacije između pojedinih čimbenika kreativnosti u 18 učenika i učenica drugoga razreda osnovne škole. Likovnu smo kreativnost provjeravali s pomoću testa crteža dva puta u jednoj školskoj godini. Naši rezultati pružaju nova saznanja o specifičnim karakteristikama vezanima uz spol učenika u procesu razvijanja kreativnosti izražene crtežima u ranoj školskoj dobi.

Naslov: 10 - Gender Difference in the Linear Relationship among Factors of Drawing-Related Creativity in Second-Grade Primary School Students.pdf
Veličina: 245.68 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout