Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Hrvatske povijesne i etiološke predaje o ilirskoj kraljici Teuti

Marko Dragić - Pregledni rad

Croatian Historical and Etiological Tales about Illyrian Queen Teuta

Sažetak
Ujedinitelj ilirskih zemalja kralj Agron umro je 231. godine pr. Kr., a naslijedila ga je njegova supruga Teuta. Oko kraljice Teute narod je kroz minula vremena ispleo predaje koje se pripovijedaju i u naše vrijeme. O Teuti se pripovijeda kao najljepšoj kraljici koja je bila kći ljekaruše iz Narone. Prema predajama Teuta je stolovala na Šolti, u Dolu na Hvaru, Svecu (nekadašnji otok Sv. Andrija) kod Visa, Jezeru kod Jajca, Borku kod Širokoga Brijega i Risnu u Boki Kotorskoj. Vrlo brzo je došla u sukob s Rimljanima koji su je porazili. Ilirski vojni zapovjednik Demetrije Hvaranin otkazao je poslušnost Teuti i priklonio se Rimljanima. Prema predajama na Visu Teuta je, ne mogavši gledati kako Rimljani pustoše njezino kraljevstvo, skončala na Svecu bacivši se iz svoje utvrde. U bokokotorskom i drugim krajevima u Crnoj Gori pripovijeda se da je Teuta skončala bacivši se sa stijene iznad Risna. U radu se navodi i interpretira četrdesetak povijesnih i etioloških predaja koje su zapisivane od 2001. do 2017. godine. Te predaje izvorno su zabilježene u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori.

Abstract
King Agron, the unifier of the Illyrian lands, died in the year 231 B.C. and was inherited by his wife Teuta. Through time people have woven tales about queen Teuta that are told even nowadays. Teuta is said to be the most beautiful queen and daughter of a medicine woman from Narona. According to tales, Teuta resided on Šolta, in Dol on Hvar, on Svetac near Vis (once called the island of St. Andrew), in Jezero near Jajce, Borak near Široki Brijeg and in Risan in the Bay of Kotor. She soon came in conflict with the Romans and was defeated. Illyrian military commander Demetrius of Pharos disobeyed Teuta and sided with the Romans. According to the tales from Vis, Teuta, not being able to stand watching the Romans pillage her kingdom, ended her life on Svetac by jumping out of her fort. In the Bay of Kotor and other parts of Montenegro it is told that Teuta jumped from a cliff above Risan. The paper cites and interprets about forty historical and etiological tales which were recorded from 2001 to 2017. The tales were originally recorded in Croatia, Bosnia and Herzegovina and Montenegro.

Naslov: 6 - Hrvatske povijesne i etiološke predaje o ilirskoj kraljici Teuti.pdf
Veličina: 146.68 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout