Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Simboličke i značenjske funkcije flore u 'Pričama iz davnine' Ivane Brlić-Mažuranić

Vanda Babić - Izvorni znanstbeni članak
Denis Vekić

Symbolic and Meaning functions of flora in Tales of Long Ago by Ivana Brlić-Mažuranić

Sažetak
Tekstovi s elementima mitskog jezika često su oni u kojima se nalaze simboličke vrijednosti te prenesena i prikrivena značenja svega što se naoko čini sasvim obično i svakodnevno. Motivima u umjetničkim i narodnim bajkama svojstvena je plošnost izričaja, no u njihovoj selektivnoj uporabi često se kriju vrijednosti i značenja koja se mogu protumačiti detaljnijim istraživanjem i razumijevanjem značenjskog konteksta stvaranja bajke. Ovaj rad polazi od ideje da se autorica Priča iz davnine u svojim bajkama služila motivskim i značenjskim spektrom koji se aplicira na floru u slavenskoj mitologiji. Korištenje pojedinih primjera flore nosi simboličke i značenjske funkcije koje se mogu detektirati proučavanjem korpusa mitskih motiva i elemenata koji su se baštinili u slavenskoj mitologiji i etnobotanici.

Abstract
Texts with the elements of mythic language are often those in which symbolic values are found and the transcribed and hidden meanings in everything which seems quite commonly and daily. The motives in artistic and folk fairy tales are often attributed with means of one dimensionality, but in the selective use of these motifs there are hidden values and significance which can be interpreted through detailed research and understanding the meaning context of fairy tales. This paper is based on the idea that the author of the Story of Long Ago in her fairy tales used motifs and meanings spectrum which is applied to the flora of Slavic mythology. The use of specific specimens of flora carries symbolic and meaningful functions within which that can be detected by studying the corpus of mythical motifs and elements that were inherited in Slavic mythology and ethnobotanics.

Naslov: 5 - Simboličke i značenjske funkcije flore u Pričama iz davnine Ivane Brlić-Mažuranić.pdf
Veličina: 158.18 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout