Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Povijesni izvori za Pismu od bana Zrinovića i cara Sulimana Andrije Kačića Miošića

Miroslav Palameta - Izvorni znanstveni članak

Historical sources for Andrija Kačić Miošić’s "Poem about banus Zrinović and emperor Suliman"

Sažetak
U »Razgovoru ugodnom« Andrija Kačić Miošić često upućuje na podrijetlo povijesne građe iz knjiga na latinskom i talijanskom jeziku koju poetizira u svojim deseteračkim pjesmama, nudeći je puku koji takve tekstove ne razumije. Suprotstavljajući tako usmenoj predaji kulturu pisane riječi, a da spomenutu tradiciju ne isključuje, već obogaćuje, on je stvorio čitalački publiku kakvu nije imala ni jedna hrvatska knjiga prije njegove. Postoje u Razgovoru i pjesme uz koje nema spomenute napomene o izvorima, pa one takvom obilježenošću izazivaju znanstvenu znatiželju. Jedna od njih je i »Pisma o banu Zrinoviću i caru Sulimanu…« koja inače markira jednu od važnih tema hrvatske epike od 16. do 19. st., onu o Zrinskom i obrani Sigeta. Upravo se tom pjesmom bavi ovaj rad i putem intertekstualne analize preispituje ne samo njezine izvore već i postupak poetizacije. U tom smislu u radu se pokazuje da je Giovanni Sagredo, sa svojim temeljitim oslanjanjem na zapis Ferenca Črnka o sigetskim događajima, glavni Kačićev izvor za tu pjesmu, a uz njega i Pavao Ritter Vitezović s kroničarskim bilješkama. Također, u radu se pokazuje i odnos prema epskoj tradiciji »zriniada« i naznake Kačićeve recepcije u hrvatskoj umjetnosti 19. st.

Abstract
In "The Pleasant Conversation of Slavic People", Andrija Kačić Miošić often indicates Latin and Italian texts as the sources for the historical events he poeticized in asymmetric decasyllable verse, making them accessible to those who cannot understand the original texts. Juxtaposing thus the culture of the written word and oral tradition, without excluding the tradition but enriching it, he created a reading audience that no other Croatian book had managed to do before him. There are poems in "The Pleasant Conversation of Slavic People" for which sources have not been acknowledged and these have aroused scholarly curiosity. One such poem is the “Poem about banus Zrinović and emperor Suliman”, which depicts one of the most important themes of Croatian epics from the sixteenth to the nineteenth century: Nikola Šubić Zrinjski and the defence of Siget. This poem is the focus of this paper, and on an intertextual level, not only will the poem’s sources be analysed, but so will the process of versification. Subsequently, the paper will show that Giovanni Sagredo, whose work is firmly based on Ferenc Črnko’s record of the events at Siget, is Kačić’s major source for the poem along with Pavao Ritter Vitezović’s chronicle entries. This paper will also show the poem’s relation to the epic tradition of the “zriniad” and indicators of Kačić’s reception in Croatian art in the nineteenth century.

Naslov: 3 - Povijesni izvori za Pismu od bana Zrinovića i cara Sulimana Andrije Kačića Miošića.pdf
Veličina: 136.61 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout