Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Vjera i globalizacija. Teologija u dijalogu

Martina Vuk - Recenzija/Prikaz

Vjera i globalizacija. Teologija u dijalogu / Studijski dani Centra za vjerska i društvena pitanja (Center for Faith and Society) Sveučilišta u Fribourgu, Švicarska, od 10. do 12. lipnja 2015.

Naslov: 16 - Vjera i globalizacija. Teologija u dijalogu.pdf
Veličina: 81.44 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout