Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Christian Spirituality as Sacrifice?

Ivan Platovnjak - Izvorni znanstveni članak

Kršćanska duhovnost kao žrtvovanje?

Abstract
Sacrifice together with its various focuses and forms is present in every religion, including Christianity. It is also a part of every spirituality that constitutes a lived religion in every dimension of human life and work. Jesus Christ and his one-time sacrifice of himself on the cross have abolished all types of sacrifices present in the Old Testament and other religions, because he ultimately redeemed every person and the entire world. A justified question arises regarding this fact: Can we talk about Christianity, i.e. Christian spirituality as a lived faith in Christ’s Spirit as sacrifice? If the answer is no, why not? If yes, why so? What type of sacrifice is present in Christian spirituality if it is lived in Christ’s Spirit (Rom 8: 4.14)? In the first section of the discussion, the questions are answered by analyzing the results of the author’s survey entitled Sacrifice in Christian Spirituality (Survey 2016). The second section provides answers to the above questions based on the analysis and on certain authors’ opinions demonstrating the two fundamental conceptualizations of sacrifice as giving up and self-giving.

Sažetak
Žrtvovanje je u svim religijama prisutno s različitim naglascima i u različitim oblicima, pa i u kršćanstvu. Također postoji u svim duhovnostima, koje su zapravo živa religija u svim dimenzijama čovjekova života i djelovanja. Međutim, Isus Krist je svojom jedinstvenom žrtvom na križu eliminirao sve oblike žrtvovanja Staroga zavjeta i drugih religija. On je, naime, svojom žrtvom spasio kako čovjeka, tako i cijeli svijet. Uzimajući to u obzir, postavlja se posve legitimno pitanje: možemo li o kršćanstvu, odnosno u kršćanskoj religiji, o živoj vjeri u Kristovu Duhu, govoriti kao o žrtvovanju? Ako ne, zašto ne? Ako da, zašto da? Kakvo žrtvovanje postoji u njoj, ako se živi u Kristovu Duhu (Rim 8, 4.14)? U prvom poglavlju autor rasprave odgovara na pitanja analizirajući rezultate ankete (Žrtvovanje u kršćanskoj duhovnosti, 2016), dok u drugom poglavlju nudi odgovore na osnovi rezultata analize i nekih autora s prikazom dvaju temeljnih razumijevanja žrtvovanja kao odricanja i darovanja.

Naslov: 3 - Christian Spirituality as Sacrifice.pdf
Veličina: 236.65 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout