Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Problem intuicije moralnosti u filozofiji Johna Rawlsa

Marko Jakić - Izvorni znanstveni članak

The problem of intuition of morality in John Rawl’s philosophy

Sažetak
Članak se bavi mogućom proturječnošću stajališta o intuiciji moralnosti u filozofiji Johna Rawlsa. U uvodnom dijelu kritički su navedena relevantna suvremena teorijska stajališta o problemu intuicije moralnosti, s posebnim obzirom na neposredni intuicionizam, relativizam i doktrinarni moralni pluralizam. Rawlsova teorijska pozicija izlučena je u središnjem dijelu članka zajedno s potkrjepljujućim argumentima u prilog tvrdnji o njegovoj teorijskoj poziciji kao fundacionalističkom posrednom intuicionizmu. Analizirani su dodatni argumenti u prilog Rawlsovoj tvrdnji o njegovim načelima pravednosti kao o načelima teorijski (etički) višega reda. Zaključno je pokazano da u njegovoj filozofiji ne postoji proturječnost stajališta o intuiciji moralnosti.

Abstract
The article deals with the possible view point paradox in John Rawls’s philosophy. The introductory part critically outlines relevant contemporary theoretical views of the problem of the intuition of morality; with particular regard to direct intuitionism, relativism, and doctrinal moral pluralism. Rawls’ theoretical position has been extracted in the central part of the article together with the arguments in support of the assertion of his theoretical position as a foundationalist indirect intuitionism. Additional arguments in support of Rawls’ assertion of his principles of justice as the theoretical (ethical) higher principles have been analyzed. In conclusion, it has been shown that there is no view point paradox of the intuition of morality in his philosophy.

Naslov: 2 - Problem intuicije moralnosti u filozofiji Johna Rawlsa.pdf
Veličina: 132.56 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout