Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Samorefleksije studenata učiteljskog studija o praktičnoj izvedbi nastave likovne kulture

Marijana Županić Benić - Pregledni rad

Teacher education students’ self-reflection on their performance during the visual arts teaching experience

Sažetak
Sposobnost samorefleksije smatra se jednim od važnih područja za uvođenje pozitivnih promjena u učiteljskoj praksi te profesionalnom razvoju učitelja. Razmatrati pitanje sposobnosti samorefleksije studenata o njihovoj praktičnoj izvedbi nastave likovne kulture značajan je aspekt unapređivanja kvalitete nastavnog procesa i inicijalnog obrazovanja učitelja. Radi toga na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu provedeno je kvalitativno istraživanje u kojem se samorefleksijom nastojalo istražiti što studenti misle o vlastitoj izvedbi javnoga sata iz likovne kulture. U istraživanju su sudjelovali studenti četvrte godine razredne nastave, a provedeno je anonimnim anketnim upitnikom u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017. U ovom radu izneseni su podaci koji su dobiveni odgovorima na otvorena pitanja, a razvrstani su u šest kategorija: 1. strahovi prije izvedbe javnoga sata, 2. poteškoće za vrijeme pisanja pripreme, 3. poteškoće tijekom rada s učenicima, 4. samoprocjena uspješnosti izvedbe javnoga sata, 5. kako poboljšati izvedbu javnoga sata i 6. što bi mijenjali u izvedbi javnoga sata. Rezultati su pokazali da kod studenata nedostatak vremena za realizaciju nastavnoga sata najčešće izaziva strah, a ujedno se ističe i problem integracije teorijskoga znanja u učiteljskoj praksi, primjerice, problemi u pisanju pripreme, komunikacija s učenicima i korištenje likovnoga jezika u objašnjavanju likovnih problema i pojmova. Dobiveni rezultati pružaju uvid u mišljenja studenata koja su proizašla iz njihove samorefleksije o izvedbi javnoga sata iz metodike likovne kulture i važnost samorefleksije za inicijalno obrazovanje i razvoj budućih učitelja.

Abstract
Self-reflection is one of the most important practices both in teaching and in the professional development of teachers. Examining the students’ ability to self-reflect on their teaching practice is a significant aspect of improving the quality of their teaching, as well as the quality of their initial education. To this end, a qualitative phenomenological study was conducted at the Faculty of Teacher Education, University of Zagreb, during the second semester of the academic year 2016/17. The study attempted to examine the students’ reflections on their teaching experiences in a Visual Arts class. The sample consisted of Primary Education students in their fourth year of study. The participants filled in an anonymous questionnaire with open-ended questions. This paper presents the data received during the analysis of the participants’ answers, grouped in six categories: fears experienced before the lesson, difficulties associated with writing the lesson plan, difficulties experienced while working with the pupils, self-assessment of the efficacy of their teaching performance, potential areas for performance improvement, and parts of the performance the students wanted to change. The most common fear was that there would not be enough time to cover all content and activities. The participants also reported encountering difficulties with integrating theoretical knowledge with teaching practice, e.g. during planning and preparation for the lesson, communicating with the pupils, and using art-specific language in teaching visual arts problems and terms. The obtained data provides insight into the outcomes of students’ self-reflections on their visual arts teaching experiences and the importance of self-reflection for the initial education and professional development of future teachers.

Naslov: 9 - Samorefleksije studenata učiteljskog studija o praktičnoj izvedbi nastave likovne kulture.pdf
Veličina: 127.31 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout