Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Duh Sveti - pokretač nove evangelizacije

Biti evangeliziran i evangelizirati

Program Kršćanskog akademskog kruga u ak. god. 2018./19.

Poštovani,
Kršćanski akademski krug u akademskoj godini 2018./19. u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom Napredak započinje ciklus susreta o temi Duh Sveti – pokretač nove evangelizacije uz vodstvo i poticaje Tončija Matulića i Petra Baruna. Želimo ponuditi prostor i okvir za dijalog u traženju odgovora na današnje izazove evangelizacije u samoj Crkvi.

Izlaganja dr. Tončija Matulića iz akademske godine 2017./2018.

Potaknuti upitima i molbama, u nastavku vam dostavljamo video uratke snimljenih izlaganja dr. Tončija Matulića o pojedinim poglavljima Ivanova evanđelja. Naime, Kršćanski akademski krug u protekloj je akademskoj godini 2017./2018. organizirao susrete na kojima smo razgovarali o Ivanovu evanđelju pod geslom:

U početku bijaše Riječ…

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout