Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Nova evangelizacija

DUH SVETI – POKRETAČ NOVE EVANGELIZACIJE

Video zapisi A. ciklusa (šest tematskih susreta od 9. listopada do 18. prosinca 2018.)


A. Božja Riječ: Djela apostolska – izazovi navještaja Evanđelja nekad i sad!

1. Događaj Duhova – ishodište evangelizacije (Dj 1-2)
2. Evangelizacijski izazovi u djelovanju ranokršćanske Crkve (Dj 3-8,31)
3. Petar kao evangelizator (Dj 8,32-12)
4. Jeruzalemski sabor – evangelizacijska prekretnica (Dj 13-15,35)
5. Pavao kao evangelizator naroda (Dj 15,36-18)
6. Evangelizacijska infrastruktura (ranokršćanskih zajednica) u srazu s društveno-religijskim strukturama (Dj 19-28)

Video zapisi sadrže samo nagovore dr. sc. Tončija Matulića, bez uvoda, čitanja ulomaka, dijaloga i pitanja koji su sastavni dio svakog susreta.

1. Događaj Duhova – ishodište evangelizacije (Dj 1-2) - 9. listopad 2018.


2. Evangelizacijski izazovi u djelovanju ranokršćanske Crkve (Dj 3-8,31) - 23. listopad 2018.


3. Petar kao evangelizator (Dj 8,32-12) - 6. studeni 2018. - 6. studeni 2018.


4. Jeruzalemski sabor – evangelizacijska prekretnica (Dj 13-15,35) - 20. studeni 2018.


5. Pavao kao evangelizator naroda (Dj 15,36-18) - 4. prosinac 2018.


6. Evangelizacijska infrastruktura (ranokršćanskih zajednica) u srazu s društveno-religijskim strukturama (Dj 19-28)

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout