Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Odnos obitelji i medija u papinskim porukama za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije

Suzana Peran - Pregledni rad

The Relationship between the Family and the Media in Messages for World Communications Day

Sažetak
Jesu li mediji pratitelji ili suparnici obitelji? Donose li u obitelj, koja je temeljna stanica društva i Crkve, zabavu i informacije ili ruše njezine vrednote i ugrožavaju obiteljsko zajedništvo? Na ta se pitanja u članku odgovora na temelju crkvenih dokumenata o odnosu medija i obitelji. Analiziraju se papinske poruke za Svjetski dan sredstva društvenoga priopćavanja koje govore o utjecaju medija na obitelj, kao i smjernice koje u njima Crkva daje medijskim djelatnicima u odnosu na obitelj te članovima obitelji u odnosu na medije. Pri tome se ističe da su odgovornost i odgoj ključne riječi svih crkvenih dokumenata o medijima. Ukazujući da mediji utječu na različite procese unutar obitelji, u članku se promišlja o načinima kako poboljšati suživot obitelji i medija, posebno ističući važnost medijske pismenosti.

Abstract
Are the media friends or foes of the family? Do they bring entertainment and information to the family, the basic cell of society and the Church, or do they destroy family values and threaten family unity? The article addresses these issues on the basis of Church documents concerning the relationship between the media and the family. It analyses papal messages for World Communications Day that speak about the impact of the media on the family, as well as guidelines given by the Church to members of the media in relation to the family and to family members in relation to the media. It is emphasized that responsibility and media education are key words in numerous Church documents about the media. Noting that the media influence various processes within the family, the article reflects on ways to improve the coexistence of the family and the media, with particular emphasis on the importance of media literacy.

Naslov: 6 - Odnos obitelji i medija u papinskim porukama za Svjetski dan sredstava društvene komunikacije.pdf
Veličina: 140.97 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout