Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Volontiranje u starijoj životnoj dobi

Silvia Rusac  -  Pregledni rad
Gordana Dujmović

Older people and volunteering

Sažetak
Starenje stanovništva je negativan demografski trend koji pogađa mnoge zemlje diljem svijeta. Udio osoba starijih od 65 godina u konstantnom je porastu. Posljednjih nekoliko desetljeća volontiranje starijih osoba postaje značajan oblik aktivnog starenja i način borbe protiv socijalne isključenosti koja je nerijetko rizik za ovu dobnu skupinu. Stariji ljudi danas su boljeg zdravlja, žive dulje te imaju više mogućnosti no što su imali njihovi prethodnici. Motivacija starijih volontera proizlazi iz želje za napretkom, osobnim zadovoljstvom te iz altruizma, odnosno želje za pomaganjem. Oni su osobita skupina volontera koja može mnogo ponuditi, čije karakteristike valja uočiti te im omogućiti da iskoriste svoje potencijale kroz odabrane volonterske aktivnosti. Volontiranje utječe na dobrobit starijih osoba, na napredak organizacije u koju su uključeni te na društvo općenito. Prepreke koje sprječavaju njihovo sudjelovanje valja ukloniti te podići javnu svijest o starijim volonterima promovirajući njihove aktivnosti putem medija, prezentacija i osobnim kontaktima. Mnoge razvijene zemlje aktivno rade na promoviranju volontiranja i uključivanju starijih osoba, nastojeći im na taj način unaprijediti kvalitetu života te se suočiti s demografskim, društvenim i ekonomskim izazovima današnjice.

Abstract
An aging population presents a negative demographic trend that affects many countries around the world. The amount of people of 65 years and over is constantly growing. Since a few decades the volunteering of elderly people became known as a meaning full manner of active aging and a way of fighting against social exclusion that often presents a risk for this age group. People are healthier than they used to be; they live longer and have more possibilities than their predecessors. The motivation of elderly volunteers comes from the will to move forward, personal satisfaction, altruism and the will the help. They present a specific group of volunteers that have a lot to offer, whose characteristics should be recognized and enable them to use their potentials through their chosen volunteer activities. Volunteering influences the wellbeing of an elderly person, the organisation that they are engaged with and society in general. Obstacles that prevent their involvement should be eliminated and the public awareness of elderly volunteers should be actively promoted through the media, presentations and personal contacts. Many developed countries actively work on the promotion of volunteering including elderly people with the intention to improve their quality of life and confront them with the demographic, social and economical challenges of today.

Naslov: 7 - Volontiranje u starijoj životnoj dobi.pdf
Veličina: 127.56 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout