Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Pregled povijesti Izraela. Od Abrahama do moderne države

Miroslav Modrić - Recenzija/Prikaz

Boris Havel, Pregled povijesti Izraela. Od Abrahama do moderne države, Zagreb, Antibarbarus, 2015, 308 str.

Naslov: 10 - Pregled povijesti Izraela. Od Abrahama do moderne države.pdf
Veličina: 80.6 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout