Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Holistic Pedagogy and Early Childhood Education

Špela Avšič - Pregledni rad
Tadej Rifel

Holistička pedagogija i predškolski odgoj. Vrtić Dobroga pastira u Zavodu sv. Stanislava u Ljubljani

Abstract
The first part of the article presents the basic characteristics of holistic pedagogy. First, it highlights its principles and fundamental premise, placing the human being as a person in the centre of attention. It thus establishes a theoretical framework for further discussion on teaching practices in early childhood education. Later, the authors focus on the experience of holistic pedagogy in Catholic schools. They point out the key aspects that interconnect the innovations of holistic learning environments and the values of Catholic schools. Special emphasis is put on creativity. In the second part, the principles of holistic pedagogy are illustrated by the example of the Good Shepherd Kindergarten, which operates within St. Stanislav’s Institution in Ljubljana. This private Catholic kindergarten confirms and develops holistic approaches to early childhood education in multiple areas.

Sažetak
U prvom dijelu članka predstavljene su osnovne značajke holističke pedagogije. Najprije su opisana načela i temeljno ishodište koje u središte postavlja čovjeka kao osobu. Time su postavljeni okviri teorije za daljnju tematizaciju pedagoške prakse u predškolskom odgoju. Autori se u nastavku oslanjaju na iskustvo holističke pedagogije na području katoličkoga školstva. Postavljena su ključna težišta koja isprepliću novosti obrazovnog okruženja i vrijednosti katoličke škole. Posebice je istaknut stvaralački aspekt. U drugom dijelu autori opisuju pedagoška načela na primjeru Vrtića Dobroga pastira koji djeluje u Zavodu sv. Stanislava u Ljubljani. Katolički vrtić potvrđuje i razvija holističke pristupe na mnogim područjima u odgoju djece toga uzrasta.

Naslov: 7 - Holistic Pedagogy and Early Childhood Education.pdf
Veličina: 122.66 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout