Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

"Primijenjena kristologija" fra Didaka Buntića

Ivan Karlić - Pregledni rad
Antonio Musa

The applied Christology of fr. Didak Buntić, OFM

Sažetak
Vrijeme u kojem živimo, kao niti jedno vrijeme prije, obilježeno je potragom za autentičnim kršćanskim svjedočanstvom kao svojevrsnim "apologetskim" odgovorom na pitanja koja Kristovim učenicima postavlja svijet postmoderne. To toliko željeno i potrebno svjedočanstvo vjere koja ima ljubavlju biti djelotvorna ispunja praznine napuknutih koncepata života te daje nadu prevladavanja duboke podijeljenosti koju u sebi osjeća moderan čovjek. U toj stalnoj potrebi za obnovom pojedinca, Crkve i društva dragocjeno mjesto imaju svjedoci vjere, ljudi koji su u svome vremenu prošli zavojiti put obnove te postali istinski svjetionici vjere, nade i ljubavi. Jedan od tih svjetionika zasigurno je i fra Didak Buntić, hercegovački franjevac, svećenik, preporoditelj, učitelj i zaštitnik sirotinje. U svojem višedesetljetnom radu na uzdignuću duhovnoga, vjerskoga, moralnoga, kulturnoga, gospodarskoga i političkog života u Hercegovini, fra Didak je – vođen istinskim bogoljubljem i čovjekoljubljem – postao "oživljeno evanđelje" iz kojeg izvire snaga Kristove ljubavi. Kao ustrajan navjestitelj i svjedok kraljevstva Božjega fra Didak Buntić je svojim životom dao odgovor na temeljno kristološko pitanje i jedno od temeljnih pitanja koja si postavlja kršćanska teologija uopće: Tko si ti, Isuse Kriste? Ovaj rad nastoji pratiti Buntićeve odgovore na više razina.

Abstract
Unlike any other point in history, our times are characterized by the search for authentic Christian witness, which would act as a part of an apologetic answer to the question posed by the nature of our postmodern world. This much needed witness of faith which at its root contains love in action fills the empty concepts of life, while giving hope of overcoming the feeling of deep inner divorce, which the modern man has made his own. In the constant need for renewal of each individual, The Church, and society witnesses have a special place. These witnesses are men and women who themselves have become beacons of faith, hope and charity. Without a doubt, fr. Didak Buntić is one such example. A Franciscan in the province of Herzegovina, he was a priest, teacher, protector and defender of the poor. Through decades of work in the fields of spirituality, economy, faith, moral, cultural, and political life in Herzegovina, fr. Didak – lead by the love for God and man – became a living Gospel from which proceeded the strength of Christs love. As a constant preacher and witness of the Kingdom of God fr. Didak Buntić, through his life, gave the answer to the fundamental Christological question: Who are you, Jesus Christ? This work aims to give the answer to his question on a series of levels.

Naslov: 6 - _Primijenjena kristologija_ fra Didaka Buntića.pdf
Veličina: 149.98 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout