Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Creativity Abilities of Seventh Grade Pupils in Slovenian Elementary Schools

Jerneja Herzog - Izvorni znanstveni članak

Kreativne sposobnosti učenica i učenika sedmoga razreda u slovenskim osnovnim školama

Abstract
In the paper we present the findings of the empirical research study whose purpose was to monitor creativity abilities of seventh grade pupils in Slovenian elementary schools. More concretely, we monitored the levels of artistic-creative and artistic-formative development. The research sample consisted of 247 seventh graders in various elementary schools. We examined creativity abilities from the perspective of differences between the two genders. The results of the study showed at the level of artistic-formative development girls dominate, while no statistically significant differences were found in artistic-creative development.

Sažetak
U radu su izneseni rezultati empirijskoga istraživanja u kojem se pratilo kreativne sposobnosti učenica i učenika sedmoga razreda u slovenskim osnovnim školama. Pratile su se razine umjetničko-kreativnoga i umjetničko-oblikovnog razvitka. U istraživanju je sudjelovalo 247 učenica i učenika, a uzete su u obzir i razlike u kreativnim sposobnosti u odnosu na spol. Rezultati istraživanja pokazali su da učenice dominiraju u umjetničko-oblikovnom razvoju nad učenicima, a u umjetničko-kreativnom razvitku nije bilo statistički značajnih razlika.

Naslov: 3 - Creativity Abilities of Seventh Grade Pupils in Slovenian Elementary Schools.pdf
Veličina: 110.31 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout