Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnom izričaju

Ivan Karlić - Recenzija/Prikaz

Marija PEHAR, Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnom izričaju, Zagreb, Kršćanska sadašnjost, 2016, 323 str.

Naslov: 13 - Otajstvo Trojedinoga Boga u slikovnom izričaju.pdf
Veličina: 64.8 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout