Ne može biti autentičnog kršćanstva bez ljudskosti i čovjekoljublja...

Attitudes of Students of the University of Split towards Asylum Seekers as a Realistic and a Symbolic Threat in the Context of Risk Society

Vlaho Kovačević  - Izvorni znanstveni članak
Krunoslav Malenica
Igor Jelaska

Stavovi studentske populacije Sveučilišta u Splitu o azilantima kao simboličkoj i realnoj prijetnji u kontekstu društva rizika

Abstract
The aim of this research was to analyze the attitudes of the student population at the University of Split towards asylum seekers as a multidimensional threat to the community in the context of risk society. We have approached the empirical data collection within a multidimensional theoretical framework. The first part of our subject interest is the theoretical direction of reflexive modernity and risk society proposed by Ulrich Beck, while the second part deals with the theoretical explanations regarding the perception of asylum seekers as a threat. In accordance with the research objective, a stratified sample of 286 Croatian students from the University of Split expressed their attitudes toward asylum seekers using a scale. Reliability of the used questionnaire was assessed by using test and retest method. Results indicate that students perceived asylum seekers as a statistically significantly more realistic than a symbolic threat. The respondents thus recognize one, equally important yet diffuse phenomenon showing interest among the respondents for the rational choice but also for respecting the individual’s subjectivity.

Sažetak
Cilj ovog istraživanja bilo je analiziranje stavova studentske populacije Sveučilišta u Splitu prema tražiteljima azila kao višedimenzionalnoj prijetnji zajednici u kontekstu društva rizika. Pristupili smo empirijskom prikupljanju podataka unutar višedimenzionalnog teorijskog okvira. Prvi dio našeg interesa tema je teorijskog smjera refleksivne modernosti i društva rizika Ulricha Becka, dok se drugi bavi teorijskim objašnjenjima percepcije tražitelja azila kao prijetnje. U skladu s ciljem, na stratificiranom uzorku od 286 studenata Sveučilišta u Splitu, rezultati ukazuju na odgovarajuću pouzdanost opaženu putem korelacije ispitivanja i ponovnog testiranja (r = 0,87; p <0,001), kao i konstruktnu valjanost utvrđenu faktorskom analizom s varimax row rotacijom (Expl Var = 71 %). Nadalje, ANOVA je otkrila da su studenti azilante statistički značajno više shvaćali kao stvarnu nego simboličku prijetnju. Sudionici tako prepoznaju jedan, ne manje važan, ali difuzni fenomen koji među njima pokazuje interes za racionalan izbor, ali i za uvažavanje subjektivnosti subjekta o kojem se raspravlja i rješava svaki pokušaj migracijskih pojava i s tim povezanim problemima. Buduća istraživanja trebaju se usredotočiti na ovu promjenu pristupa prema azilantima, što će omogućiti da se problem istraži i iz pozicije tražitelja azila, što je potrebno želimo li o sebi i drugima donijeti stručne i valjane zaključke.

Naslov: 2 - Religioznost i neke dimenzije psihološke dobrobiti kod mladih.pdf
Veličina: 506.17 KB

Offcanvas Module

Our themes are built on a responsive framework, which gives them a friendly, adaptive layout